English

Francais

Nederlands


Privacybeleid van de PLAN2000-website


Overzicht

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens (hierna de "gegevens") die wij over u verzamelen om u de diensten te bieden die wij aanbieden. Door onze website te gebruiken of ons uw gegevens te verstrekken bij het gebruik van een van onze online formulieren, aanvaardt u de praktijken die worden beschreven in dit privacybeleid. Als u de bepalingen van dit handvest niet aanvaardt, is het beter om onze site niet te gebruiken en ons uw gegevens niet te verstrekken. In dit geval gaat u er echter mee akkoord niet te profiteren van alle diensten en andere voordelen die door PLAN2000 worden geboden.

Contact van de verantwoordelijk voor de behandeling

BVBA PLAN2000 Inc (hierna te noemen "PLAN2000"), met maatschappelijke zetel 197a Charleroisesteenweg 1060 Brussel, (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (BE) 0432.699.677, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna "Gegevens" genoemd) die u rechtstreeks aan ons verstrekt op onze site: PLAN2000.

Welke gegevens verzamelen we, voor welk doel en op welke juridische basis?

Dit zijn de Gegevens die u ons meedeelt via de contactvormen die worden aangeduid met de vermelding "Contact PLAN2000" of "Contact opnemen" en waarvan het doel is om onze managers of hun onderaannemers in staat te stellen de vraag te beantwoorden. aanvraag waarvoor u het formulier hebt ingevuld. De gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt in het kader van het bestaande contact. De wettelijke basis waarop de behandeling is gebaseerd, is uw toestemming.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De gegevens worden verzameld in een commerciële context, bijvoorbeeld een offerteaanvraag, en worden bewaard zolang er regelmatig contact is tussen u en PLAN2000 in het kader van de onderhandeling die heeft plaatsgevonden volgens de vastgestelde contactpersoon. Wanneer het reguliere contact wordt verbroken zonder dat een verkoopcontract wordt vastgesteld, worden de gegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact vernietigd. Als de context van de query niet commercieel is, worden de gegevens vernietigd zodra deze niet langer nodig zijn voor verwerking.

Aan wie kan uw gegevens worden overgedragen?

Wij verkopen de gegevens die we over u verzamelen niet aan derden, of geven deze niet op andere wijze openbaar. In bepaalde omstandigheden zullen onze website en apps u voorzien van sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u ervoor kiest om te communiceren met een sociale netwerksite zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld door een account te registreren), zal uw activiteit op onze site of via onze applicaties ook toegankelijk zijn op deze sociale netwerksite. Als u verbonden bent met een van deze sociale netwerken tijdens uw bezoek aan een van onze sites of applicaties of als u communiceert met een van de sociale plug-ins, kan de sociale netwerksite deze informatie toevoegen aan uw respectieve profiel op deze site. netwerk volgens uw privacy-instellingen. Als u dit type gegevensoverdracht wilt voorkomen, meldt u zich dan af bij uw sociale netwerkaccount voordat u een van onze sites of apps opent, of wijzigt u de privacy-instellingen van de app, indien mogelijk . Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en overdragen van persoonlijke informatie, uw rechten en hoe u een bevredigende privacy-instelling kunt verkrijgen.

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GPDR Europe), vanaf 25 mei 2018 kunnen geen persoonlijke gegevens worden bewaard zonder uw uitdrukkelijke toestemming! Plan2000 respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw gegevens alleen in de context te verwerken het doel van uw verzoek. Plan2000 verkoopt of gebruikt uw persoonlijke gegevens voor geen enkel type marketing of profilering.

Wat zijn jouw rechten?

Recht van toegang: u hebt het recht om te allen tijde en gratis uw gegevens te raadplegen, Correctierecht: u hebt het recht om te vereisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat ongepaste of nutteloze gegevens worden verwijderd. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde verplicht bent om de juistheid van de gegevens die u ons communiceert te controleren. Recht om te wissen: wanneer u niet langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt en u zich in de voorwaarden bevindt om het recht op verwijdering op te vragen, zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen. Recht op portabiliteit: voor zover nodig hebt u ook recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens onder de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Recht op verzet: u hebt het recht om zich te verzetten tegen elk gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden. Recht op beperking van de behandeling: ten slotte hebt u het recht om van PLAN2000 de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe kunt u uw rechten claimen?

Door een e-mail te sturen naar plan2000 [AT] skynet [dot] be of een brief naar het hoofdkantoor van PLAN2000 Inc : Chaussée de Charleroi 197a 1060 Brussel

Informatie over kinderen

Over het algemeen verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke informatie over kinderen onder de 16 jaar. Als we ontdekken dat we per abuis informatie hebben verzameld over kinderen jonger dan 16 jaar, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij de wet ons verplicht deze te bewaren. Als we weten dat een kind ouder dan 16 jaar is, maar volgens de wet als minderjarig wordt beschouwd, zullen we toestemming van de ouder / voogd verkrijgen voordat de persoonlijke informatie van dit kind wordt gebruikt.

Links naar andere websites en services

Onze sites kunnen links naar sites van derden bevatten en sommige van onze services bieden u toegang tot services van derden (zoals sociale netwerken). We hebben geen controle over hoe externe sites en services uw persoonlijke gegevens verwerken. We controleren geen sites en services van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en services van derden of hun privacypraktijken. Lees de privacyverklaringen van sites of services van derden die u bezoekt via onze sites of services.

Beveiliging

We hebben technisch en organisatorisch geschikte beveiligingsregels ontwikkeld om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang, onopzettelijke openbaarmaking aan derden en andere ongeoorloofde verwerking te voorkomen. geautoriseerde gegevens.

Disclaimer

De aansprakelijkheid van PLAN2000 is beperkt tot directe schade, exclusief enige indirecte schade. PLAN2000 kan nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals worden beschouwd, zonder dat deze opsomming limitatief is, verlies van gegevens, financiële of commerciële schade, winstderving, verhoging van de algemene kosten, planning verstoring. Bovendien kan PLAN2000 niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg is van onjuiste manipulatie door derden van de gegevens (diefstal van gegevens, virussen, phishing of andere computerovertredingen). We willen u ook laten weten dat links naar de Website hyperlinks en andere verwijzingen bevatten naar andere sites die we niet beheren en beheren en waarop deze bepalingen niet van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of de aanbiedingen, producten en diensten die door hen worden aangeboden. We raden u daarom aan om zorgvuldig het privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt, deze regels kunnen hiervan afwijken.

Wat gebeurt er in geval van een geschil?

Als je denkt dat we missen een van onze wettelijke en / of contractuele, neem dan contact met ons opnemen door het sturen van een e-mail contact [at] PLAN2000 of een brief aan het hoofdkantoor van PLAN2000 Chaussée de Charleroi 197a 1060 Brussel We zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk een follow-up te geven. Elke klacht, klacht of klacht kan worden gericht door een e-mail te sturen naar plan2000 [AT] skynet [DOT] be of een brief aan het hoofdkantoor van PLAN2000 Chaussée de Charleroi 197a 1060 Brussel In het geval dat onze reactie u niet tevreden stelt, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd, uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, de enige toepasselijke wet, in geval van een geschil. Elk geschil dat niet in der minne geschikt kan worden binnen een periode van maximaal één maand na het voorkomen ervan, kan worden verlengd met wederzijdse instemming, door de meest zorgvuldige partij voor de rechtbank. en Franstalige rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement van NIVELLES, die alleen bevoegd zijn.

ingangsdatum

Dit beleid is gemaakt en werd van kracht op 25/05/2018. Laatste update maart 2022. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van dit beleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.
Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid aarzel niet om contact op te nemen met PLAN2000 via e-mail op: plan2000@skynet.be of op het adres 197a Charleroisesteenweg 1060 Brussel.COPYRIGHT | CGV | CGU | PRIVACY | COVID | 2022